CSR

Jste společensky odpovědná firma? Chcete, aby se o tom dozvěděli vaši partneři i široká veřejnost?

Pomůžeme vám správně uchopit a nastavit strategii CSR tak, aby byla prospěšná společnosti i vaší značce. Pokud má veřejnost vaše odpovědné chování ocenit, musí vědět, co se pod pojmem společensky odpovědná firma skrývá. Pochopit vaše jednání a souznět s ním. Správná komunikace tedy hraje naprosto zásadní roli. Najdeme pro vás ten nejlepší možný způsob, jak dát širokému spektru lidí vědět, jak záslužnou činnost děláte.

rosmann
plasmaplace


Příklady:

Rossmann
Spolupráce při zavedení firemního CSR v české pobočce Rossmann a jeho následná popularizace.

Plasma place
Tvorba kreativního návrhu na rozvinutí spolupráce mezi Plasma Place a sdružením na pomoc zaměstnávání zdravotně postižených lidí s názvem Srdcerváči. Základem spolupráce je umožnit dárcům krevní plazmy, aby mohli pomoci hned dvakrát. Jednak těm, kteří léky z krevní plazmy potřebují. Navíc se dárci mohou zříci finanční náhrady za odběr ve prospěch Srdcerváčů, a tak pomoci zdravotně postiženým. Oba subjekty navíc rozvíjejí vzájemnou propagaci a různé formy spolupráce s velmi pozitivním dopadem na posilování dobrého jména každého z nich.

Reference