TAXI FAIR PLACE

TAXI FAIR PLACE
V roce 2009 řešil Magistrát hlavního města Prahy nepříjemný problém související s okrádáním turistů velkým množstvím pražských taxikářů. Média, veřejnost i například zástupci cestovních kanceláří vinili z této situace pouze vedení města. Přitom bylo zřejmé, že na negativní situaci pražské taxislužby se podílí svou nečinností i stát, konkrétně Ministerstvo financí ČR. Ujali jsme se této krizové komunikace, podařilo se nám vtáhnout ministerstvo financí do děje a také jednoznačně odlišit pražská stanoviště taxislužby, kde jejich férovost garantuje městem vybraná správcovská firma, od těch, která jsou bez správce. Zvolili jsme k tomu jednoznačně oslovující vizuál s názvem TAXI FAIR PLACE. Připravili jsme i osvětovou a propagační kampaň zacílenou na média, veřejnost a prostřednictvím cestovních kanceláří také turisty. Označení TAXI FAIR PLACE slouží svému účelu v ulicích Prahy dodnes.

Reference