Šance pro Příbram (komunální volby v roce 2014)

Šance pro Příbram (komunální volby v roce 2014)
Na podzim roku 2014 jsme zajišťovali kompletní předvolební kampaň pro zcela nové volební uskupení Šance pro Příbrami. Vymysleli jsme název uskupení a kompletní obsahovou i formální podobu kampaně včetně jejího fázování. Přestože na její přípravu a uskutečnění jsme měli pouhé čtyři měsíce, povedlo se nám připravit nejviditelnější a nejpestřejší předvolební kampaň ve městě. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků byla kampaň z velké části postavená na práci dobrovolníků. Výsledkem byl zisk tří mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu, a tím vytvoření předpokladu pro další růst.

Reference